Känslorna i fokus

Den metod jag arbetat med, och rekommenderar, heter Emotionellt fokuserad parterapi, numera EFCT, och är en av världens mest utvärderade. Forskningsresultaten är mycket goda. Vi talar om en strukturerad terapi i tre olika stadier som upplevs som logiska och därför skapar trygghet i arbetet. Utgångspunkten är att båda parter är lika delaktiga i det som sker.

Därför måste också båda vara med och lösa problemen.

 

Emotionellt fokuserad parterapi

Stark evidens

Namnet är kanske lite tungfotat, Emotionellt fokuserad parterapi, men innehållet och effekten är desto mer kraftfull. Googlar du i Sverige på EFT får du förmodligen upp sidor som handlar om att knacka på kroppens akupunkturpunkter, den metoden är också känd under förkortningen EFT.

Söker du däremot på Emotionally Focused Couple Therapy eller EFCT kan du hitta mycket om den forskning som förklarar denna metods framgångar. Inte bara i USA utan också i länder som Kanada, Japan och Holland. Samlingsnamnet EFT är nämligen en av världens mest utvärderade metoder för parterapi. Forskningsresultaten, evidensen, är mycket goda.

Däremot är den här formen av parterapi relativt ny i Sverige, och det är inte så många certifierade terapeuter än. Men intresset är stort och nu kommer också EFT som individterapi kallat EFIT samt EFT för familjer eller EFFT.

Bakgrunden

EFT tar sin utgångspunkt främst i anknytningsteorin. Den innebär bland annat att våra mycket tidiga upplevelser av relationer påverkar hur vi hanterar våra vuxna relationer. Otrygg och rädd då, otrygg och rädd nu. Fast idag döljer vi det under andra känslor. Kanske till och med döljer dem för oss själva. Men det går att reparera.

När vi får en djup och bestående känslomässig kontakt med den andre, blir vi trygga. ”Du finns där för mig när jag behöver dig”.

Metoden

Först och främst går vi från att förstå och dämpa er jobbiga pardans, dvs det ni gör när ni bråkar. Till att hitta nya samspelsmönster och framför allt släppa in den andre. Och vägen till en djupare och mer hel relation, den går via att se både de egna behoven, och den andres.

Oftast är det en part som är aktiv och på, och en som drar sig undan, när ett par krisar. Många gånger är det mannen som backar och kvinnan som blir alltmer aktiv. Bara tanken på att ”vi måste bryta det här, men hur?” kan kännas hopplös. Men EFT är en metod som får den mest tystlåtne att prata känslor. Och den som är mest på, att backa.

Och snart ser även ni mönstren.

EFT och kärleken

Fastnat i dåligt mönster?

Mina 10 bästa goda råd
när det inte är bra!

Läs listan som publicerades i Aftonbladet >>
Se råden som video >>

Mer om EFT