Anknytning och parrelationen

Vad man behöver veta för att få en bättre relation. En 1,5 timmes föreläsning med paus och frågestund på slutet. Vad är det som gör att vi grälar om småsaker, låter oss påverkas av enkla triggers och hamnar i negativa känslospiraler? Gång på gång dessutom.

Varför krisar vi egentligen? Lär känna krafterna som styr

Walt Disneys film Frost visar upp alla anknytningsstilarna.  Fosterbarnet Kristoff som står för den trygga anknytningen. Snödrottningen Elsa, otrygg distanserad. Systern Anna, otrygg ambivalent.  Och prins Hans som bär den desorganiserades kännetecken.

Föredraget vill ge ökad insikt om vad det är som styr våra känslor, reaktioner och beteenden.  Med ny kunskap väcks också möjligheten att skapa en bättre relation till din partner. Och till andra.

Med avstamp i anknytningsteorin går går jag igenom varför vi reagerar och agerar som vi gör. Teoripass varvas med korta filmklipp och erfarenheter från mitt arbete med par. När deltagarna går hem ska de ha fått en förståelse för:

  • Vår rädsla för att bli avvisade.
  • Anknytningsmönstret som styr oss, fast vi inte vill.
  • Våra roller: är du den som `är på´ eller den som backar?
  • Hur ni bryter negativa mönster.
  • Hur ni bygger trygghet genom lyhördhet och engagemang.
  • Varför bra sex kräver en god lyssnare mm.

Boka

 Intresserad av ett
fördrag i din stad?

Vill du ha en föredrag, workshop eller kurs till din stad? Hör av dig!