7 myter om otrohet

Vad är otrohet? Att alltid umgås med samma kollega på jobbet? Vara förälskad men inte gå i säng? Sex utan känslor?
Scott R Wolley, professor och EFT- terapeut vid California School of Professional Psychology, Alliant International University, San Diego, USA har sammanställt vad han kallar sju myter om otrohet.  Det är ett resultat av den forskning som bedrivs, se www.trieft.org.

Myt 1: Att bli attraherad av någon annan beror på att den egna partnern inte är rätt.
I realiteten: Frågan är istället vad du gör med attraktionen. Vi kan dras till någon annan, men det innebär inte att din partner är fel.

Myt 2: Otrohet inträffar bara om det finns problem i relationen.
I realiteten: En del affärer beror på det. Men män som är otrogna säger också de är nöjda med sina äktenskap. (Glass 2003). Många affärer är inte menade att hända.

Myt 3: Ingen strular om den får vad den behöver i relationen.
I realiteten: Den som strular ger oftast inte tillräckligt. Därför att den inte investerar tillräckligt i relationen. Den otrogna partnern får kanske inte alla sina behov tillfredsställda. Men, har han/hon uttryckt dem tydligt för den andre?

Myt 4: Det finns ingen ”säker vänskap” med det motsatta könet.
I realiteten: Att ha en affär kan innebära att relationen inte skyddats av gränssättning. I hälsosamma relationer skapar parterna gemensamt väggar för sin relation. Väggar som skyddar relationen och med fönster där de kan se på omvärlden med gemensam blick.

Myt 5: De flesta affärer handlar bara om sex utan känslomässig bindning.
I realiteten: 85 % av kvinnorna och 55 % av männen som varit otrogna, sa i en vetenskaplig studie att de hade ”starka” eller en ”extremt djup känslomässig bindning” till personen de hade en affär med.

Myt 6: En nära tredje part är inte ett hot mot relationen om det inte är en sexuell relation.
I realiteten: Känslomässiga, intima relationer med personer utanför förhållandet kan konkurrera med parets relation. Starka band med tex väninnor eller polare kan dränera relationen på energi och intimitet. Även närheten till en individterapeut kan stänga ute den andre. En affär kan vara både sexuell, känslomässig eller både ock. Känslomässiga affärer karaktäriseras av 1) hemlighetsmakeri 2) Känslomässig intimitet 3) Sexuell kemi, det kan räcka med lockelsen.

Myt 7: ”Om ingen vet något, så skadar det heller ingen.”
I realiteten: När den otrogne håller tyst om en affär kommer det alltid att finnas en vägg skam och hemlighetsmakeri som känslomässigt separerar honom/henne från partnern. Att berätta eller inte beror på om det leder till läkning av relationen eller att det blir en definitiv brytning. Den bedragna partner kan behöva få känna till alla detaljer och tex kontrollera den bedragande partnern för att kunna läka och så småningom återfå tilliten till den andre. Oplanerad otrohet är inte förberedd eller motiverad av spänningssökning. Den kan innebära att man varit på fel plats vid fel tidpunkt och haft dåligt stöd i omgivningen. Eller att man skapat djupa känslomässiga band med någon utan att inse att det kan leda till kärlek. Många förstår inte hur kärlek skapas. Eller att de är ute på ett sluttande plan. 82 % av 210 parter som hade en affär berättar att deras otrohet började med att de var ”bara vänner”. 44 % av kvinnorna och 62 % av männen hade en affär med någon på jobbet. En affär erbjuder pseudointimitet. Det finns en lockelse i att bryter sig ut ur gamla roller och mönster i relationen och se sig själv på ett nytt sätt. Jag blir någon annan genom dennes blick.

Fastnat i dåligt mönster?

Mina 10 bästa goda råd
när det inte är bra!

Läs listan som publicerades i Aftonbladet >>
Se råden som video >>