Artikel från Aftonbladet

Har du och din partner testat allt – och ändå hamnat i en återvändsgränd?
Då kan det vara dags att pröva EFT, Emotionellt fokuserad parterapi.

– Forskning visar att 70–75 procent av paren får det mycket bättre, säger legitimerade psykoterapeuten Anneli Ahlmér.

Metoden är stor i USA, Kanada, delar av Asien, Australien och stora delar av Europa, men är fortfarande bara på ingång i Sverige. Detta trots att vetenskapliga bevis finns för att 7 av 10 par får det mycket bättre, poängterar Anneli Ahlmér legitimerad psykoterapeut och parterapeut med inriktning på EFT, emotionellt fokuserad terapi:

– EFT utgår från anknytningsteorin, att en vuxen persons kärleksproblem till viss del kan förklaras med upplevelser i barndomen. De nära och känslomässiga relationerna man hade då, påverkar hur man i vuxen ålder relaterar till andra. Ganska många har en otrygg anknytning och det visar sig när det svajar i relationen, eller till och med redan när man bildar par, säger Anneli Ahlmér.
En otrygg anknytning innebär att man får svårt att lita på andra och riskerar att få en dålig själv. `Jag är värdelös`.

Bristande trygghet är enligt detta synsätt grunden till de flesta trasiga relationer. I botten finns rädslan att förlora den andre och att inte duga.

– I EFT-terapin går man på djupet med känslorna och hjälper paren att förstå vad som händer och att våga möta sin partner, säger Anneli Ahlmér.

Hon är en av få terapeuter i Sverige som använder sig av EFT. Själv letade hon förtvivlat efter en vettig terapi efter att hennes egen relation tog slut. Parrådgivningen hon och maken gick i kändes ytlig. Det var mest ”goda råd”.

– Jag hade önskat att vi kände till den här metoden då. Som tur är har allt fler parterapeuter av olika skolor börjat inse att EFT har något som saknas i vanlig familjerådgivning. I Norge frågar många par idag efter EFT-terapi. Faktum är att i den norska versionen av ”Gift vid första ögonkastet” är psykologen just EFT-skolad.

Fokus på samspelet
I EFT lyfter man fram samspelet i en kärleksrelation och hur båda parter bidrar till detta samspel. För att få en tryggare relation behöver man se både de egna behoven och den andres. Många är fast i ett dåligt mönster och finns inte där känslomässigt för varandra.

– Den ena, ofta en kvinna, är på, ”vi måste prata nu”, medan den andra, ofta en man, drar sig undan, säger Anneli Ahlmér och fortsätter:

– Många par misslyckas för att de inte förstår varför de tänker och känner som de gör. De behöver träna sig på att säga, ”aha, nu har vi fastnat i våra roller igen”, eller på EFT-språk, ”nu dansar vi igen”. Det är först när man förstår vad som händer som man kan göra något åt situationen.

Hon understryker att EFT är en av få parterapiformer som har starkt vetenskapligt stöd. Amerikansk forskning visar att 90 procent av paren förbättrar sin relation och att alltså tre fjärdedelar arbetade sig ur den kris som gjorde att de sökte parterapi (Johnson, Hunsley, Greenberg & Schindler, 1999).

– Paren får hjälp att skapa trygghet och tillit i sin relation. Vi fokuserar på hur de hamnat i destruktiva mönster, inte vem som har rätt eller fel. När man förstår de underliggande strukturerna ser man problemen i ett annat ljus. Många får en aha-upplevelse, säger Anneli Ahlmér.  Men hon understryker också att det inte finns några snabba lösningar, det är ett arbete att hitta tillbaka till varandra.

Mannen vill ha sex
Kriterier för att gå i EFT-terapi är att båda vill, att ingen missbrukar eller är våldsam, och att det inte får pågå någon otrohet. De flesta par behöver gå cirka 20 gånger, oftast mer. En av de vanligaste replikerna under de inledande samtalen mellan personerna är ”Varför har du inte berättat detta förut?”
– Vi är så rädda att öppna oss för vår varandra om det inte finns trygghet. Allt i relationen är avhängigt av det, inte minst sexet, som mannen ofta tar upp. Men då behöver det finnas en känslomässig närhet, annars vill kvinnan inte ha sex. Hennes behov av trygghet är enligt forskarna generellt större än hos mannen, säger Anneli Ahlmér.
Och när kvinnan känner sig bekräftad, då släpper hon in honom. Och han blir bekräftad eftersom hon väljer just honom.
– Kärlek är i grund och botten en genetisk överlevnadsmekanism!

Neeka Amu, Aftonbladet Plus, september 2017

Fastnat i dåligt mönster?

Mina 10 bästa goda råd
när det inte är bra!

Läs listan som publicerades i Aftonbladet >>
Se råden som video >>